Poljski jasen

 

 

 

 

 

Poljski jasen (Fraxinus angustifolia), je vrsta bjelogoričnog listopadnog drveća, koje naraste do 30 metara visine. Šume poljskog jasena čine tzv. barsku granicu šume.U šumi poljskog jasena razvijena je tipična močvarna vegetacija.Ova šuma karakteristična je i po tome što najkasnije od svih nizinskih šuma prolistava u proljeće, a u jesen prva gubi lišće.

Fotografije:Zoran Ožetski // Tekst članka:Wikipedia

BROŠURE I BILTENI

tocka Zmije u hrvatskoj (PDF)
tocka Ekološka mreža duž rijeke Save (PDF)
tocka Slatkovodne ribe - svojte (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 1.dio (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 2.dio (PDF)
tocka Vidra - svojte (PDF)

Izdavač : DZZP - Zagreb

Za registrirane korisnike