Glog

 

 

 

 

 

Razlikujemo bijeli glog (Crataegus monogyna), i crveni glog (Crataegus oxyacantha). Bijeli glog je trnoviti grm koji može izrasti i kao srednje visoko drvo ( do 8 m ), a vrlo je srodan crvenom glogu.Razlikuje se od njega nešto dubljim urezima na listovima i dlakavim dršcima cvjetova.Crveni plod je nešto više okrugao i nešto manji od ploda crvenog gloga, a u njemu je tek jedna sjemenka.Cvjetovi bijelog gloga su nešto manji nego u crvenog , a razvijaju se 14 dana kasnije.Imaju bijele latice i crvene prašnike.Bijeli glog raste kao samonikla biljka na istim staništima kao i crveni.

Fotografije:ime autora nalazi se na fotografiji //

BROŠURE I BILTENI

tocka Zmije u hrvatskoj (PDF)
tocka Ekološka mreža duž rijeke Save (PDF)
tocka Slatkovodne ribe - svojte (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 1.dio (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 2.dio (PDF)
tocka Vidra - svojte (PDF)

Izdavač : DZZP - Zagreb

Za registrirane korisnike