Svibovina

 

 

 

 

 

Svibovina (Cornus sanguinea), je biljka koja voli nizinska svježa tla. Nalazimo je po živicama, šikarama, uz rijeke i rubove šuma. Iz dobro razvijenog površinskog korijena naraste do 5 m visoki grm. Listovi dužine do 6 cm i širine oko 3 cm nalaze se na šibolikim granama. Slični su listovima drijena jer imaju srpasto savijene nerve (3 do 4 para). Naličje koje je svijetlije od lica prekriveno je silnim sivim dlačicama. Mali bijeli cvjetići sa po 4 latice skupljeni su u štitaste cvatove. Imaju po 4 prašnika. Plod je tamnoplava do crna okrugla boba s jednom košticom. Plodonosi u rujnu. Svibovina najčešće cvjeta u svibnju (ime!), mada ponekad i u travnju i lipnju. U pučkoj medicini ova biljka nema neku primjenu. Korisli se ponekad kao ukrasna biljka. Drvo je slično drvu drijena.

Fotografije:ime autora nalazi se na fotografiji // Tekst članka:Wikipedia

BROŠURE I BILTENI

tocka Zmije u hrvatskoj (PDF)
tocka Ekološka mreža duž rijeke Save (PDF)
tocka Slatkovodne ribe - svojte (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 1.dio (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 2.dio (PDF)
tocka Vidra - svojte (PDF)

Izdavač : DZZP - Zagreb

Za registrirane korisnike