Četverolisna raznorotka

 

 

 

 

 

Četverolisna rraznorotka (Marsilea quadrifolia) je u Europi gotovo izumrla zbog nestanka močvarnih i vlažnih staništa, a u Hrvatskoj je potencijalno ugrožena i na popisu je Crvene knjige vaskularne flore Hrvatske. U Hrvatskoj je rasprostranjena u poplavnim područjima rijeke Save i Drave, a navodi se i kao bioindikator toplih staništa izmjenične vlažnosti.
U Hrvatskoj nisu poduzete nikakve posebne mjere zaštite, osim kroz zaštićene dijelove Parkova prirode Lonjsko polje i Kopački rit, a u svijetu je na popisu Konvencije o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa.

Kategorija ugroženosti: Ugrožena vrsta  EN

Fotografije:Zoran Ožetski // Tekst članka:www.pp-lonjskopolje.hr,www.mojcvijet.hr,wikipedia.

BROŠURE I BILTENI

tocka Zmije u hrvatskoj (PDF)
tocka Ekološka mreža duž rijeke Save (PDF)
tocka Slatkovodne ribe - svojte (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 1.dio (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 2.dio (PDF)
tocka Vidra - svojte (PDF)

Izdavač : DZZP - Zagreb

Za registrirane korisnike