Članci

Kosac

Ptice::Kosac (Crex crex)

Kosac (Crex crex), je ptica koja živi na vlažnim travnjacima koji se koriste kao pašnjaci ili livade košanice. Velik je kao grlica, ali živi tako skrovito među gustom travom da ga je gotovo nemoguće vidjeti. Njegovu prisutnost najbolje ćemo ustanoviti po svojstvenom glasanju "kreks-kreks" koje podsjeća na zvuk brušenja kose ili struganju češlja o rub stola. Upravo zbog svog karakterističnog glasanja ljudi su ga u različitim krajevima Hrvatske nazvali imenima koja opisuju njegov pjev: areš, hareš, prdavac. Često se njegovo glasanje čuje istodobno s glasanjem prepelica. Obzirom daje kosac nešto veći nazivaju ga i "kraljem od prepelica", a to je i prijevod njegovog njemačkog i talijanskog imena. Za vrijeme gniježđenja, od početka svibnja do polovine srpnja, glasa se tijekom cijele noći, a ponekad i danju.

U Hrvatskoj je brojnost kosaca procijenjena na 500-1OOO jedinki. Područja s najvećim brojem ovih ptica su poplavne i vlažne livade i močvarni pašnjaci uz rijeku Savu (uključujući Turopolje, Lonjsko i Mokro polje), Dravu i Dunav te područje uz rijeku Kupu.

Zašto je kosac ugrožena vrsta?
Kosci gnijezde na staništima koje je svojom djelatnošću (poljodjelstvo) stvorio čovjek, pa su stoga vrlo osjetljivi na promjene u gospodarenju tim staništima, bilo to intenziviranje poljodjelstva ili zapuštanje poljodjelske površine.U Europi je broj kosaca tijekom zadnjih 20 godina smanjen za polovinu. Velik dio europskih vlažnih i močvarnih travnjaka je isušen, a umjesto kao livade košanice i pašnjaci koriste se kao oranice na kojima se uzgajaju žitarice. Preostale livade košanice kose se brzim kosilicama koje uzrokuju veliku smrtnost ptica koje žive među livadnom vegetacijom. U zapadnoj se Europi na mnogim livadama umjesto sijena uzgaja silaža. Ovakve se livade vrlo rano kose pa kosci ostaju bez zaklona, a postojeća gnijezda s jajima bivaju uništena. Nedavne političke promjene u zemljama istočne i srednje Europe, uključujući i Hrvatsku, nezadovoljstvo agrarnom politikom i niske cijene poljodjelskih proizvoda uzrokom su zapuštanja poljodjelskih površina koje su prepuštene zaraštavanju. Na taj način ptice ostaju bez svojih gnijezdilišta, jer nova vrsta biljnog pokrova (grmlje, šikare) nisu za njih odgovarajuće stanište.Velike gubitke pticama koje gnijezde na livadama čini neprikladan način košenja trave. Kosci, ali i druge ptice na livadnom tlu u opasnosti se vrlo rijetko odluče za bijeg već se pokušavaju sakriti u travi čekajući da opasnost mine. Sasvim mlade ptice koje ne mogu letjeti, ne mogu umaći brzim kosilicama. Veliku štetu čini i košnja u vrijeme dok ptice sjede na jajima, lako su gnijezda među travom dobro sakrivena od grabežljivaca ne mogu se spasiti od pogubnog djelovanja traktorske kose. Kasna košnja (sredinom srpnja) osigurava uspješno izlijeganje ptića u većini gnijezda.

Kako možemo pomoći koscima ?
Travnjacima je moguće dobro gospodariti, a da se pritom ugrožavanje gnijezda, odraslih i mladih ptica svede na minimum. Postoji nekoliko jednostavnih načina kojima se može pomoći koscima, ali i drugim pticama koje žive među livadnom vegetacijom:

Kasnija košnja:
Izlijeganje mladih traje tijekom cijelog lipnja. Samo jedan prolaz kosom kroz mjesto gdje se nalazi gnijezdo uništit će cijelo leglo. Košnja polovinom srpnja smanjuje smrtnost kosaca i do 30% jer su se uglavnom svi ptići izlegli i postali sposobni za bijeg.

Pravilan način košnje:
Košenje u spirali, izvana prema sredini travnjaka je pogubno za ptice koje žive na tlu travnjaka. Većina ih za gniježđenja vrlo rijetko leti pa se bježeći pred kosom skupljaju prema sredini travnjaka te zadnji otkos postaje za njih poguban. Košenje travnjaka iznutra prema van i košenje s jedne na drugu stranu ne predstavlja takvu opasnost jer ptice pobjegnu u nepokošene, rubne dijelove travnjaka (npr. u susjednu livadu, raslinje oko kanala ili živica na međama).

Pogibanje kosaca na livadama možemo smanjiti pravilnim načinom košenja.

Ako se livada kosi izvana prema sredini, ptice se bježeći pred kosom sakupljaju na središnjem "otoku" nepokošene trave. Zadnji otkos je za njih smrtonosan. Stradavaju mlade ptice koje još ne mogu letjeti.Pravilnim košenjem livada moguće je pogibanje kosaca, ali i drugih ptica koje gnijezde na livadama, svesti na minimum. Košenjem livada od sredine prema van, ili s jedne strane livade na drugu, ptice stignu pobjeći u rubne, nepokošene dijelove livade. Koseći livade na ovaj način spašavamo kosce.

Kategorija ugroženosti:Osjetljiva VU

Za registrirane korisnike