Barska kornjača

Gmazovi::Barska kornjača

Barska kornjača (Emys orbicularis), jedna je od samo dvije slatkovodne vrste kornjača u Europi.Ima gladak leđni oklop,preklopljen prema prednjem dijelu trbušnog oklopa, pa se može podići kad kornjača uvlači glavu.Zadržava se u vodama stajačicama i sporim tekućicama, obraslim gustom vodenom vegetacijom.Provode mnogo vremena sunčajući se na srušenom drveću, ili kamenju.Na prvi znak opasnosti bježi u vodu i zaranja. Jedu žabe, ribe i druge male životinje u vodi i na kopnu.Ovisno o podvrsti dostignu prosječnu veličinu od 15 do 20 cm, dok se težina kreće od 400 - 700 gr.

Mužjaci su manji od ženki, spolno zreli postaju nakon navršenih 12 godina starosti.Parenje se odvije u proljeće u vodi, i to odmah nakon izlaska iz hibernacije.Ženka izlazi na kopno kako bi položile jaja u udubinu u zemlji, koju prethodno omekša mokraćom.

Zimu provode uvučene u muljevito dno plitkih voda stajaćica.

Kategorija ugroženosti:Gotovo ugrožena vrsta NT

Hrvatski propisi zaštite vrste:Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 07/06) - strogo zaštićena svojta

Fotografije:Zoran Ožetski // Tekst članka:Wikipedia

BROŠURE I BILTENI

tocka Zmije u hrvatskoj (PDF)
tocka Ekološka mreža duž rijeke Save (PDF)
tocka Slatkovodne ribe - svojte (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 1.dio (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 2.dio (PDF)
tocka Vidra - svojte (PDF)

Izdavač : DZZP - Zagreb

Za registrirane korisnike