Livadna gušterica (Lacerta agilis)

 

 

 

 

 

Livadna gušterica (Lacerta agilis), ima tupu glavu i razmjerno kratke noge, a obojenost joj je različita, iako su mužijaci sjajniji u vrijeme parenja.Livadna gušterica hrani se malim kukcima i paucima, a brzo odbacije rep kada je napadnuta, obično od zmija, ptica ili sisavaca.Ženke polažu legla od 3 do 14 jaja u proljeće i ljeto, a odrasli zimi hiberniraju.

RASPROSTRANJENOST

Široko je rasprostranjena u Europi: od južne Engleske i Francuske, preko Danske do Bajkalskog jezera na sjeveru. Na jugu dolazi do Pireneja i Alpa, preko sjevernog Balkana i Kavkaza do srednje Azije.

BIOLOGIJA

Opis vrste
Odrasle jedinke mogu narasti do 13 cm, dok im je rep oko 1,3 – 1,7  puta duži. Tijelo im je nabijeno, s malom glavom (pogotovo kod ženki) i s malim nogama u odnosu na tijelo. Boja gornje strane tijela je siva do smeđa i sredinom leđa imaju traku ljuski vidljivo užih od ostalih ljusaka. Možemo također primjetiti jednu do tri svijetle uzdužne pruge koje mogu biti na mjestima prekinute, a između njih su redovi tamnih mrlja. Na bedrima imaju crne i bijele mrlje.
Mužjaci imaju zelene, žuto-zelene ili zelenkaste bočne strane koje se primjećuju posebno za vrijeme parenja kad su posebno istaknute. Ženke su sive ili smeđe, rijetko zelenkaste. Trbušna strana je bjela, zelena ili žuta i često primjećujemo crne mrlje koje su u mužjaka prisutne u velikom broju. Ali općenito, boja jako varira. Mladi nisu nikada zeleni, ali imaju imaju slabijee oznake odraslih, a na bokovima karakteristične okaste svijetle mrlje.

Stanište i aktivnost
Živi na sušim staništima sa otvorenom i raznolikom vegetacijom, npr. livade s mjestimičnim niskim grmljem, stepe, rubovi šuma, ruderalna područja (parkovi, vrtovi i dr.), rubovi polja, cesta, željezničkih pruga sa ne previše grmovitom vegetacijom. Može se naći i u vlažnijim uvjetima kao što su vlažne livade i rubovi močvarnih područja. Većinu vremena provodi na ili u blizini tla. Vrsta koja dolazi do 2000 m nadmorske visine.
U kontinentalnoj Hrvatskoj je možemo pronaći na brojnim livadama i otvorenim sunčanim mjestima, dok se u mediteranskoj Hrvatskoj nalazi većinom na livadama na planinama u zaleđu.

Životni ciklus

Spolnu zrelost, (koja ovisi tjelesnoj masi i veličini) mužjaci dosežu prije ženki najčešće sa 2 godine (ponekad 1),  a one sa 3. U proljeće, nekoliko tjedana nakon hibernacije, počinje sezona parenja. Mužjaci se međusobno bore kako bi čuvali ženku. Borbe su ritualne i samo u manjem broju slučajeva prelaze u stvarne borbe. Ženke čuvaju od nekoliko sati do nekoliko dana nakon pojedinog parenja. Bez obzira na to, često oba spola imaju nekoliko partnera za vrijeme pojedinačne sezone.
Jaja (4-15), ovisno o starosti ženke, polažu u rahlo osunčano tlo (između polovine 6. i 7. mjeseca). Uglavnom polažu samo jedno leglo godišnje.
Mladi se izliježu nakon 7-12 tjedana (u drugoj polovici 8 mjeseca), a veličina im je od 2-3,5 cm. U divljini žive uglavnom do 8 godina, ali maksimalno 12 godina.

Prehrana i predatori
Hrana su im kukci, paučnjaci, stonoge i gujavice. Livadne gušterice su hrana nekim zmijama (smukulja), pticama (sova, grabljivice, gavran, svraka, fazan, veće pjevice), sisavcima (jež, kuna, jazavac, lasica), ponekad i velikim kukcima (bogomoljka).

Kategorija ugroženosti:Najmanje zabrinjavajuća LC

Hrvatski propisi zaštite vrste:Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 07/06) - strogo zaštićena svojta

Fotografije:ime autora je na fotografijii // Tekst članka:Wikipedia // www.hyla.hr

BROŠURE I BILTENI

tocka Zmije u hrvatskoj (PDF)
tocka Ekološka mreža duž rijeke Save (PDF)
tocka Slatkovodne ribe - svojte (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 1.dio (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 2.dio (PDF)
tocka Vidra - svojte (PDF)

Izdavač : DZZP - Zagreb

Za registrirane korisnike