Obadi


 

 

 

 

 

Obadi (Tabanoidae) porodica su snažnih i jakih dvokrilaca široke glave i velikih sastavljenih očiju.Većina obada je crna, siva ili smeđa, zadak ima sjajne pjege. Usni organi su prilagođeni za bodenje kao vodoravno ispruženo sisalo kojim sišu krv.Hrane se krvlju sisavaca i ptica. Ljeti napadaju stoku. Njihov ubod je bolan a oteklina se zadržava po nekoliko dana.Jaja ostavljaju u velikim količinama, od 200 - 1000, na ostacima koji plutaju po površini vode, lišća ili stijenama.Ličinke su predatori ili saprofagi.

Najpoznatije su vrste goveđi obad (Tahanus bovinus) koji je najveći dvokrilac u Hrvatskoj i kišni obad (Hybomytra pluviatlis) koji je široko rasprostranjen a živi na rubovima šuma.

Fotografije:Zoran Ožetski // Tekst članka:Wikipedia

BROŠURE I BILTENI

tocka Zmije u hrvatskoj (PDF)
tocka Ekološka mreža duž rijeke Save (PDF)
tocka Slatkovodne ribe - svojte (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 1.dio (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 2.dio (PDF)
tocka Vidra - svojte (PDF)

Izdavač : DZZP - Zagreb

Za registrirane korisnike