Pauci

 

 

 

 

 

Ova raznolika skupina uključuje uobičajene pauke, štipavce i lažipauke, ali najrasprostranjeniji i najčešći predstavnici ove skupine jesu krpelji i grinje.Svi paučnjaci imaju dva osnovna dijela tijela i četiri para nogu (za razliku od kukaca, koji imaju tri osnovna dijela tijela i tri para nogu).Većinom su to kopnene životinje, iako oko 10% krpelja i grinja (i jedna vrsta paukova) živi u kopnenim vodama.

Izdvojeni članak:Račji pauci

Fotografije:Zoran Ožetski // Tekst članka:Velika Enciklopedija životinja

BROŠURE I BILTENI

tocka Zmije u hrvatskoj (PDF)
tocka Ekološka mreža duž rijeke Save (PDF)
tocka Slatkovodne ribe - svojte (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 1.dio (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 2.dio (PDF)
tocka Vidra - svojte (PDF)

Izdavač : DZZP - Zagreb

Za registrirane korisnike