Račji pauci

Narodno ime - račji pauci, vrste ove porodice dobile su po specifičnom kretanju na stranu, poput rakova (iako se mogu kretati naprijed i nazad). Uglavnom su kvadratična oblika; ipak neke su vrste izdužene.Karapaks je gotovo okrugao, a zadak je kratak i uglavnom tupo završava. Prva dva para nogu koja se koriste za držanje plijena, veća su i s puno više trnova nego druga dva para.Ovi pauci najčešće dočekuju kukce koji slijeću na cvijeće - vrste koje to rade imaju jak otrov kojim mogu ubiti pčelu, puno veću od sebe.Mnoge su vrste bijele, jasno ružićaste ili žute, kako bi se prilagodile boji cvijeća, a nekoliko ih može mijenjati boju. Ženke čuvaju jaja u plosnatim vrećicama, koje pričvrste na biljku i  njeguju ih dok ne uginu.

Misumena vatia, je vrsta račjih paukova koja može mjenjati boju tijela ovisno o boji cvijeta na kojem vreba plijen.Uglavnom ih se može naći na bijelom i žutom cvijeću te su najčešće obojeni u jednu od te dvije boje, ali mogu biti i svijetlo zeleni.Ženke su puno veće od mužjaka.

BROŠURE I BILTENI

tocka Zmije u hrvatskoj (PDF)
tocka Ekološka mreža duž rijeke Save (PDF)
tocka Slatkovodne ribe - svojte (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 1.dio (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 2.dio (PDF)
tocka Vidra - svojte (PDF)

Izdavač : DZZP - Zagreb

Za registrirane korisnike