Bijela roda

 

 

 

 

 

Bijela roda (Ciconia ciconia), europska je gnjezdarica. U Hrvatskoj gnijezdi 1500 parova ove vrste u kontinentalnom dijelu zemlje u selima dolina rijeka Drave, Save i Dunava. Ova vrsta ptice gradi jedno od najvećih i najtežih gnijezda u ptičjem svijetu: višegodišnje gnijezdo veliko je 180 x 180 x 80 cm, a može težiti preko 1 tone.

Staništa
Rode su životno vezane uz ljude.Hranu nalaze u različitim staništima nastalim ljudskim radom, na otvorenim poljoprivrednim područjima, travnjacima, pašnjacima, pogotovo na vlažnim ili na onima koja se nalaze u blizini močvara i rijeka.Rode u Hrvatskoj pokazuju zanimljivu usklađenost s poljoprivrednim radovima, npr.hodaju iza traktora koji oru i hvataju izorane gujavice,glodavce, zmije, vodozemce ili pak hodaju iza kosilica i love skakavce i ostale kukce koji nakon košnje ostaju bez zaklona.Naći ćemo ih uz stoku na pašnjacima - stoka kretanjem razotkriva razne male životinje na pašnjaku.Obale rijeka i plitkih  voda stajaćica rodama su bogat izvor vodenih životinja kojima se hrane, uključujući vodozemce, ribe i gmazove.Najbogatija su im staništa poplavni pašnjaci uz Savu nakon povlačenja poplave u proljeće i rano ljeto:u brojnim lokvama i plićacima obilato love zarobljene ribe ,vodozemce i gmazove.Rode su i za gniježđenja vrlo vezane za ljude:veliku većinu gnijezda grade na kućama i štalama, rjeđe na stupovima elektrovodova i stablima, a vrlo rijetko na stablima izvan sela.

Kategorija ugroženosti: Gotovo ugrožena vrsta NT

Fotografije:Zoran Ožetski // Tekst članka:www.ptice.hr

BROŠURE I BILTENI

tocka Zmije u hrvatskoj (PDF)
tocka Ekološka mreža duž rijeke Save (PDF)
tocka Slatkovodne ribe - svojte (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 1.dio (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 2.dio (PDF)
tocka Vidra - svojte (PDF)

Izdavač : DZZP - Zagreb

Za registrirane korisnike