Šaran

 

 

 

 

 

Šaran (Cyprinus carpio), riba je iz porodice Cyprinidae. Ima produljeno, debelo tijelo potpuno prekriveno ljuskama. Masivna se glava završava ustima s četiri brka, a može se produljiti u obliku cijevi kojom šaran pretražuje i usisava hranu s dna. Prema staništu, boja mu varira od bijelo zlatne do smeđe po leđima, a postaje svjetlija s bakrenim odsjajima po bokovima te završava s više ili manje svijetlim trbuhom.

Ova slatkovodna riba dubokog tijela potječe iz Europe i Azije, a stoljećima se uzgajala u polu zarobljeništvu,pa je unesena u rijeke, jezera i bazene u mnogim dijelovima svijeta.Čeljusti šarana nemaju zubi.Hrani se mljevenjem hrane pomoću ždrijelnih zubi na dnu grla.

Kategorija ugroženosti: Ugrožena vrsta EN

Hrvatski propisi zaštite vrste:Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05)
Pravilnik o proglašavanju divljih svojti zaštićenim i strogo zaštićenim (NN 07/06) - zaštićena svojta

Fotografije:ime autora navedeno je na fotografiji // Tekst članka:Wikipedia

BROŠURE I BILTENI

tocka Zmije u hrvatskoj (PDF)
tocka Ekološka mreža duž rijeke Save (PDF)
tocka Slatkovodne ribe - svojte (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 1.dio (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 2.dio (PDF)
tocka Vidra - svojte (PDF)

Izdavač : DZZP - Zagreb

Za registrirane korisnike