Sisavci vezani uz vodu

 

 

 

 

 

Dabar (Castor fiber), je vodena i kopnena životinjska vrsta i najveći glodavac sjeverne polutke. Masivne i zdepaste je građe, izvrstan plivač i ronilac što mu omogućava građa tijela. Dužina tijela dosegne do 1 metar, visina u hrptu je do 30 cm, a rep je širok i plosnat dužine do 30 cm. Težina odrasle jedinke je 20 – 30 kg. Boja dlake je tamnokestenjasta do sivkasta, na trbuhu je svjetlija dlaka.Dabar je reintroduciran.Inicijativa za povratak dabrova u Hrvatsku potekla je sa željom Bavarske vlade da na neki način pomogne mladoj i ratom uzdrmanoj Hrvatskoj, te je u tu svrhu odlučila pomoći oživjeti životinjsku vrstu koja je nekada živjela na tim područjima. Suradnika u toj nakani našla je u Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na čelu s dr. Marijanom Grubešićem voditeljem tada pokrenutog projekta "Dabar u Hrvatskoj".

Kategorija ugroženosti: Gotovo ugrožena vrsta NT

Europska vidra (Lutra lutra) je vrsta iz porodice kuna prilagođena životu u slatkoj vodi i smatra se najboljim plivačem od svih kopnenih zvijeri.Europska je vidra iznimno plaha, suzdržljiva životinja koje živi samotnjački i pretežno je aktivna noću. Najviše lovi u bistrim, ne dubokim vodotocima koji moraju biti obrasli raslinjem, a poželjno je da uz vodotok postoje i poplavna područja.Krzno joj je pretežno smeđe,svjetlije na grlu.Rep je mišičav i splošten.Teritorij uz riječnu obalu,dug od 4-20 km,označava mirisom i izmetom.Uglavnom živi pojedinačno,a pari se tijekom 2-3 mjeseca u rano proljeće.Nakon trudnoće od 60 do 70 dana,ženka koti 2-3 mladunca koja sišu 3 mjeseca,a uz majku ostaju duže od jedne godine.

Kategorija ugroženosti:Nedovoljno poznata vrsta DD

Vodena rovka (Neomys fodiens), velika je gotovo kao kućni miš.Stražnje noge su velike, na rubu stopala su duge plivaće četine; s donje strane repa je niz dugih dlaka; iza oka i uha male bijele mrlje; gornja strana je tamna, donja srebrno bijela ili crno smeđa. Lovi kukce,male ribe i žabe.Hrani se i na kopnu i to kolutićavcima,kornjašima i ličinkama kukaca te tako preživljava u vlažnim šumama.Tipično za rovke,ima male uši i oči te dugu i zašiljenu njušku.Živi samotno i nije toliko agresivna kao ostale rovke.Vodena rovka gradi mrežu hodnika i jazbina,a gnijezdo pravi od suhe trave i otpalog lišća.U njemu nakon trudnoće koja traje 14-21 dan,doji 4-7 mladunaca oko 6 tjedana.

Kategorija ugroženosti: Gotovo ugrožena vrsta NT

Fotografije:Ime autora nalazi se na fotografiji // Tekst članka:Wikipedia

BROŠURE I BILTENI

tocka Zmije u hrvatskoj (PDF)
tocka Ekološka mreža duž rijeke Save (PDF)
tocka Slatkovodne ribe - svojte (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 1.dio (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 2.dio (PDF)
tocka Vidra - svojte (PDF)

Izdavač : DZZP - Zagreb

Za registrirane korisnike