Lisica,Kuna,Jazavac,Čagalj

 

 

 

 

 

Lisica (Vulpes vulpes).Tijelo lisice je dugo oko 75 cm, a na to dolazi još rep dug oko 40 cm. U ramenima je visoka 40 cm, a težina iznosi oko 6-10 kg. Krzno joj je s gornje strane tijela crveno a s donje bijelo; međutim, tonovi boje se mijenjaju ovisno o području koje nastanjuju, gornji dio od crvenkastožute do tamno crvenosmeđe, a donji od čisto bijele pa do sive boje škriljca. Donji dijelovi nogu su joj crni.Osnovnu društvenu zajednicu čine mužjak i ženka,koji mokraćom i izmetom označavaju teritorij od 1-10 četvornih kilometara.Pojavljuju se i skupine od jednog mužjaka i više ženki,u kojima se razmnožavaju samo starije ženke.Parenje se odvija u kasnu zimu ili rano proljeće,kad ženke ispuštaju prodorne krikove.Trudnoća traje od 49 do 55 dana,a u leglu ima do 12 mladunaca.

Kuna zlatica (Martes martes).Ova kuna oštrih panđi kreće se gotovo poput mačke,dobar je penjač,a gnijezdi se u rupi u drvetu ili staroj vjeveričjoj duplji.Rasprostranjena je po svim šumovitim predjelima sjeverne polovice Staroga Svijeta.U duljinu naraste 50-55 cm, rep je oko 35 cm dug, vagnuti može 1,5-1,8 kg.Tijelo joj je vitko i gipko.Po gornjem dijelu tijela dlaka krzna joj je tamno smeđe boje, na njuški svijetlo smeđa, sa strana i po trbuhu žućkasta, na nogama crno-smeđa. Na donjoj strani vrata nalazi se pjega obraštena dlakom zlatno-žute boje, po kojoj je zlatica i dobila ime.Čupav rep joj služi za održavanje ravnoteže na granama.Iako je vrlo spretna na drveću i izvodi velike skokove ,većinu plijena poput malih glodavaca,ptica kukaca i plodova nalazni na tlu.

Kategorija ugroženosti:Najmanje zabrinjavajuća LC

Jazavci (Melinae).Glava mu je malena i zašiljena,a kratak vrat širi se u snažno tijelo s jakim kratkim udovima i kratkim tijelom.Aktivan je noću,jede biljnu i životinjsku hranu,a prehrana mu se mijenja ovisno o godišnjem dobu i dostupnosti hrane.Najviše jede gujavice,a hrani se i kukcima,ličinkama,žabama,gušterima,malim sisavcima,pticama i njihovim jajima,strvinama,plodovima i ostalom biljnom hranom.Jazavci skupno je ime pripadnika triju rodova koje pripadaju porodici Mustelidae: istoj porodici sisavaca u koju ubrajamo tvorove, lasice, vidre i nekoliko ostalih vrsta zvijeri. Postoji osam vrsta jazavaca, smještenih u tri potporodice: Melinae (jazavci Europe i Azije), Mellivorinae (medojedni jazavac) i Taxideinae (američki jazavac).Jazavac se ubraja među rijetke pripadnike porodice kuna koje žive u skupini.

Čagalj (Canis aureus), živi u parovima , ali se u područjima s obiljem hrane , okupljaju u čopore do 20 životinja.Trudnoća traje 60 - 63 dana, a ženka koti 1 do 9 mladunaca (prosječno 5-6), za koje se brine u zaštićenoj jazbini.Mladunci čaglja prelaze s mliječne hrane na krutu u dobi od 8 do 10 tjedana.tada su još premladi za lov, pa im roditelji, starija braća i druge mlade odrasle životinje nose hranu, koju povrate nakon povratka iz lova.

Kategorija ugroženosti:Najmanje zabrinjavajuća LC

BROŠURE I BILTENI

tocka Zmije u hrvatskoj (PDF)
tocka Ekološka mreža duž rijeke Save (PDF)
tocka Slatkovodne ribe - svojte (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 1.dio (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 2.dio (PDF)
tocka Vidra - svojte (PDF)

Izdavač : DZZP - Zagreb

Za registrirane korisnike