Lonjsko poljePredstavljamo Vam novu stranicu!

Kao što vidite pred Vama je novi dizajn stranice "lonjsko-polje.com".Ispod samog redizajna krije se mnogo novosti.Interaktivne karte su jedna od njih.Od sadržaja novost je još članaka o Lonjskom polju,o turističkim i ugostiteljskim sadržajima Lonjskog polja itd.Galerija fotografija ima nove i veće mogućnosti ,a i sam format objavljenih fotografija je povećan.Velika novost je prezentacija samog sadržaja za koju mislimo da je puno bolja nego što je bila na "staroj" stranici.Instalirana je i nova knjiga gostiju koja nam je vrlo važna jer želimo znati što mislite o našoj stranici.

 

 

Stranica 5 od 5

BROŠURE I BILTENI

tocka Zmije u hrvatskoj (PDF)
tocka Ekološka mreža duž rijeke Save (PDF)
tocka Slatkovodne ribe - svojte (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 1.dio (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 2.dio (PDF)
tocka Vidra - svojte (PDF)

Izdavač : DZZP - Zagreb

Za registrirane korisnike