Čudesna šuma Žutica

09.09.2011

Šuma Žutica prostire se u zoni poplavnog područja Lonjskog polja i spada u nizinske poplavne šume.Video nas vodi u virtualnu šetnju ovom prekrasnom šumom.Prolazimo kroz šumu hrasta lužnjaka i običnog graba.Put nas dalje vodi do poplavne šume crne johe i poljskog jasena, da bi završio pašnjacima na rubu šume.Na putu ćemo vidjeti prekrasan cvijet -  kockavicu (Fritillaria meleagris L.), zmiju bjeloušku (Natrix natrix), močvarnu smeđu žabu (Rana arvalis) u vrijeme razmnožavanja, te nekoliko vrsta kukaca .

Više o šumi Žutici na www.sumazutica.com

Zoran Ožetski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za registrirane korisnike